March 23, 2019

Els maleïts de BurjassotLos malditos de Burjassot

Repàs a les contribucions del PCE a Burjassot en el seu 90 aniversari

Nou dècades donen per a molt, i més si s’ha viscut en un període convuls. Per això, quan es compleixen 90 anys de la constitució del Partit Comunista d’Espanya, és interessant tirar la vista arrere per a valorar la funció que ha tingut i el que ha aportat a les nostres vides. I és que, sense el PCE, no es podria entendre com Burjassot és hui en dia.

 

Josefa Ortega, Tinent Alcalde en la primera legislatura democràtica del municipi, i Agustín López, regidor del PCE en la mateixa, ens van fer de guies per la nostra història recent per a celebrar el 14 de novembre.

 

“Òbviament, en la Dictadura havíem de treballar en la clandestinitat. Però els comunistes cerquem formes legals per a poder treballar”, va explicar Agustín. A partir dels ’60, el PCE no només va establir una organització més estable a Burjassot. Els seus membres van començar a fer-se forts en la majoria de les associacions i sindicats.

 

Destaca el cas de l’Associació de Mestresses de casa “Les Sitges” que, malgrat que el nom puga deixar-nos una mica descol·locats, va ser fundat per Josefa i les seues companyes del PCE Marieta i Capella.

 

La confusa denominació no és casual. L’aparell repressor franquista seguia operatiu i calia trobar fórmules per a poder impartir xarrades i fer reivindicacions passant desapercebudes.
Reivindicacions encapçalades per les comunistes i feministes que van donar els seus fruits, com l’augment de places escolars (en els ’70 encara hi havia un percentatge de xiquets sense escolaritzar a Burjassot) o la construcció d’un ambulatori.

Però si hi va haver una actuació que es va quedar en la memòria dels burjassoters, en la qual va estar present el PCE, va ser la “batalla de l’aigua”. “Ens movíem molt en l’ombra. Fèiem “buzonadas” , ficàvem fulles volanderes en els tubs de fuita perquè es dispersaren per tot el poble… Però el més fort va ser el tema de l’aigua”, va assenyalar Agustín López.

 

Burjassot va passar de ser un xicotet poble d’estiueig a una ciutat dormitori en molt poc temps. El creixement de la població va provocar uns problemes de subministrament d’aigua que es van fer insostenibles quan el pou de la ciutat es va assecar en 1978.

 

“Les associacions, vertebrades moltes d’elles per gent del Partit, no ens el vam pensar dues vegades i vam eixir al carrer. Bloquejàrem l’entrada i l’eixida del poble per carretera i tren. Van vindre els antidisturbis, però tot el poble, desesperat per la falta d’aigua, es va alçar per a que no pugueren fer res”, va afegir Josefa.

 

Va ser una victòria de la ciutadania, però l’aigua no va arribar fins a la primera legislatura democràtica, en la que el PCE va entrar al Consistori amb 5 regidors i va ocupar els llocs més estratègics: aigües, clavegueram, enllumenat, personal, edificis públics i festes.

 

El resultat és per tots conegut. Amb un pressupost irrisori, vam rendibilitzar recursos per a començar a dotar de serveis a una ciutat que mancava de quasi tot. Així doncs, es van posar les bases per a la construcció d’una xarxa de distribució d’aigua i clavegueram. Es van reforçar les línies de llum en barris que pràcticament estaven a les fosques, es van asfaltar carrers de terra, es van crear els primers parcs…

 

“Iniciàrem  la construcció de les infraestructures bàsiques, ens vam posar al costat dels veïns en la protecció de L’Eixereta, vam posar disciplina en el funcionariat i fórem dels primers en recolzar a Estellés, publicant els seus versos en el Butlletí de Festes i promovent un bust en el seu honor”, va enumerar Agustín. “Malgrat tot, com Vicent Andrés, érem i seguim siguent maleïts per a molts”.

 


Repaso a las contribuciones del PCE a Burjassot en su 90 aniversario

Nueve décadas dan para mucho, y más si se ha vivido en un periodo convulso. Por eso, cuando se cumplen 90 años de la constitución del Partido Comunista de España, es interesante echar la vista atrás para valorar la función que ha tenido y lo que ha aportado a nuestras vidas. Y es que, sin el PCE, no podría entenderse lo que Burjassot es hoy en día.

Josefa Ortega, Teniente Alcalde en la primera legislatura democrática del municipio, y Agustín López, concejal del PCE en la misma, nos hicieron de guías por nuestra historia reciente para celebrar el 14 de noviembre.

“Obviamente, en la Dictadura teníamos que trabajar en la clandestinidad. Pero los comunistas buscamos formas legales para poder trabajar”, explicó Agustín. A partir de los ’60, el PCE no sólo estableció una organización más estable en Burjassot. Sus miembros comenzaron a hacerse fuertes en la mayoría de las asociaciones, hermandades y sindicatos.

Destaca el caso de la Asociación de Amas de Casa “Los Silos” que, pese a que el nombre pueda dejarnos un poco descolocados, fue fundado por Josefa y sus compañeras del PCE Marieta y Capilla.

La confusa denominación no es casual. El aparato represor franquista seguía operativo y había que encontrar fórmulas para poder impartir charlas y hacer reivindicaciones pasando desapercibidas.

Reivindicaciones encabezadas por las comunistas y feministas que dieron sus frutos, como el aumento de plazas escolares (en los ’70 todavía había un porcentaje de niños sin escolarizar en Burjassot) o la construcción de un ambulatorio.

Pero si hubo una actuación que se quedó en la memoria de los burjassotenses, en la que estuvo presente el PCE, fue la “batalla del agua”. “Nos movíamos mucho en la sombra. Hacíamos buzonadas , metíamos hojas informativas en los tubos de escape para que se dispersasen por todo el pueblo… Pero lo más fuerte fue el tema del agua”, señaló Agustín López.

Burjassot pasó de ser un pequeño pueblo de veraneo a una ciudad dormitorio en muy poco tiempo. El crecimiento de la población provocó unos problemas de suministro de agua que se hicieron insostenibles cuando el pozo de la ciudad se secó en 1978.

“Las asociaciones, vertebradas muchas de ellas por gente del Partido, no nos lo pensamos dos veces y salimos a la calle. Bloqueamos la entrada y la salida del pueblo por carretera y tren. Vinieron los antidisturbios, pero todo el pueblo, desesperado por la falta de agua, se levantó para que no pudieran hacer nada”, añadió Josefa.

Fue una victoria de la ciudadanía, pero el agua no llegó hasta la primera legislatura democrática, en la que el PCE entró en el Consistorio con 5 concejales y ocupó los puestos más estratégicos: aguas, alcantarillado, alumbrado, personal, edificios públicos y fiestas.

El resultado es por todos conocido. Con un presupuesto irrisorio, rentabilizaron recursos para comenzar a dotar de servicios a una ciudad que carecía de casi todo. Así pues, se pusieron las bases para la construcción de una red de distribución de agua y alcantarillado. Se reforzaron las líneas de luz en barrios que prácticamente estaban a oscuras, se asfaltaron calles de tierra, se crearon los primeros parques…

“Iniciamos la construcción de las infraestructuras básicas, nos pusimos al lado de los vecinos en la protección de L’Eixereta, pusimos disciplina en el funcionariado y fuimos de los primeros en apoyar a Estellés, publicando sus versos en el Boletín de Fiestas y promoviendo un busto en su honor”, enumeró Agustín. “Pese a todo, como Vicent Andrés, éramos y seguimos siendo malditos para muchos”.

Comments are closed.